maandag 31 augustus 2015

De opmars van houtpellets naar een global commodity.

De laatste tijd horen we in de media telkens geluiden over de toename van het gebruik van kolen in energiecentrales, maar dit lijkt een tijdelijke trend. Door de huidige schaliegaswinning in de VS worden olie en kolen gedumpd op de Europese markt, wat de prijzen heeft gehalveerd t.o.v. 2014.

Het gebruik van houtpellets is in de afgelopen 10 jaar wereldwijd vervijfvoudigd naar ruim 25 miljoen ton per jaar in 2014. Grootverbruiker is Europa met meer dan de helft, maar door de diverse duurzame energie doelstellingen worden ook Azië en met name China in de nabije toekomst grote importeurs van houtpellets uit met name de VS en Canada.

In Nederland worden houtpellets steeds meer toegepast in de industrie en ook al wat in grotere huishoudens voor verwarming. Deze homogene droge biobrandstof wordt dan verkozen boven houtchips, wat als brandstof wat bewerkelijker is en de markt veel regionaler van karaker blijft.

Het hoge prijsniveau [> € 200 per ton] voor goede pellets [EN plus A1] wil gebruikers nog wel eens verleiden tot andere bronnen, maar komen veelal van een koude kermis thuis als een ketelstoring optreed of als emissiewaarden uit de vergunning niet worden gehaald.

Na het aflopen van de MEP subsidie stopten de kolencentrales met de bijstook van houtpellets, echter sinds de partijen van het Energieakkoord dit voorjaar er uit zijn over de voorwaarden, zal er via de SDE+-subsidies de komende jaren maximaal 25 PJ [1,4 miljoen ton] houtpellets extra voor energieopwekking worden ingezet. Dit is een toename van de vraag in de West-Europese markt van 10%, terwijl andere lidstaten ook in hun energiebeleid houtpellets ook promoten als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen voor verwarming.De toekomstige vraag naar houtpellets stijgt naar verwachting naar een verdubbeling in 2020-2025, met name in Europa en Azië[Japan, Zuid Korea en China]. Deze verdubbeling, met name afkomstig van import, lijkt ook mogelijk op basis van wat er momenteel wereldwijd aan productiecapaciteit wordt ontwikkeld en de verwachte verbouw van energiegewassen in nieuwe landbouwregio's [Brazilië, NW-Rusland en Midden Afrika].

Met 50 miljoen ton per jaar worden houtpellets echt een global commodity, echter enkele zaken verdienen de aandacht om de handel duurzaam te maken:
  • Logistiek en transport: de wereldwijde handel vereist een hoogwaardig transport en op- en overslagsysteem. De haven van Rotterdam wenst hier een grote speler in te worden. Met het oog hierop is de ontwikkeling van getorrificeerde houtpellets een optie: door verdubbeling van de energieinhoud per volume eenheid en waterafstotendheid, is deze pellet ideaal voor bijstook in energiecentrales met lage transportkosten;

  • Agrarische residuen als grondstof voor energiepellets: de verwachte beperkte wereldwijde aanbod van verantwoorde houtpellets vereist andere bronnen om de toenemende vraag aan energiepellets te voldoen. Een heel arsenaal van grondstoffen, van stro tot cacaodoppen tot grasachtigen, worden bekeken om te worden ingezet, echter deze kunnen ook dienen voor biobased materialen; 

  • Standardisatie: er zijn wereldwijd nog vele certificatiesystemen naast elkaar actief, waardoor het moeilijk wordt om te handelen zonder dat je het materiaal gezien hebt. In Nederland is er de NTA8080, maar veelal wordt EN-certificaat verkozen boven een DIN-certificaat op dit moment, echter ongecertificeerd komt ook voor; 

  • Transparantie van de markt in prijzen en producten: Inzicht en prijzen en producten stimuleren investeringen in deze markt, omdat rentabiliteit risico's beter in beeld zijn. In Nederland is dit nog veel minder het geval dan bijvoorbeeld in Duitsland [zie foto bovenaan];

  • Samenwerking overheid en bedrijfsleven: voor de biobrandstofproducenten en -leveranciers/handelaren is nog steeds geen brancheorganisatie in Nederland. Het NBKL en het Platform Bio-energie nemen dit nu mee in hun portefeuille.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

2SPACE.NET