dinsdag 1 september 2015

Nieuwe publicatie beschikbaar: Onderzoek naar de mogelijkheden van monitoring van de prijs van biomassastromen als beleidsinstrument.

Dit onderzoek was een samenwerking van ons met BFP International voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO]. 

Het heeft ook nog een ondertitel meegekregen:De opzet was het in kaart brengen van de internationale en nationale biomassa(grondstof)markten en hun onderlinge verbondenheid. Hierdoor kan worden beoordeeld of en zo ja, hoe beleidsbeslissingen inwerken op deze markten. De markten voor houtachtige biomassa, suiker, zetmeel en oliën en vetten werden in kaart gebracht en tevens werd de prijshistorie van de biomassastromen van de afgelopen 10 jaar inzichtelijk gemaakt.

De publicatie is te vinden op website van RVO:  Klik hier!  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

2SPACE.NET