zaterdag 27 juni 2015

Vermindering gaswinning Groningen dé kans voor duurzame energie in NL

Het kabinet verlaagt de gaswinning in Groningen dit jaar tot 30 miljard m³ aardgas; enerzijds door de druk van de aardbevingen, anderzijds omdat het eenvoudig kan door de milde winter dit voorjaar en de extra gasvoorraad in Drenthe.

Voor een structurele verlaging van de jaarlijkse productie van 39,4 miljard naar misschien wel 21 miljard m³ (Milieudefensie) zijn enkele ingrijpende acties noodzakelijk. Voor de leveringszekerheid in BeNeDu is echter 30 miljard kuub aardgas jaarlijks nodig; er wordt nu in eerste instantie ingezet op import en de daarbij noodzakelijke opschaling van conversiecapaciteit (van hoogcalorisch naar laag calorisch), maar dit kan op termijn ook anders.
In het kader van de diverse acties richting een fossielvrije samenleving worden al diverse stappen gezet welke een alternatief kunnen gaan bieden voor het Groningse aardgas.

In eerste instantie moet verder worden ingezet op meer energiebesparing; op dit moment circa 1% per jaar (totaal). Nieuwe gebouwen worden al soms nul-op-de-meter opgeleverd, maar bestaande woningen en bedrijfspanden zouden versneld nageïsoleerd kunnen worden.

Daarnaast staan momenteel veel gasgestookte energiecentrales stil vanwege de lage kolenprijs. Bij andere marktomstandigheden en het wegvallen van kolencapaciteit door het Energieakkoord zullen deze weer opgestart kunnen gaan worden, wat een extra druk op de gasbehoefte legt.

Bij- en meestook van biomassa zal tijdelijk een oplossing bieden en op langere termijn zou de categorie '186 PJ' (=6,2 miljard m³ a.e.) overige biomassainvulling uit het Energieakkoord hier een deel van voor zijn rekening kunnen nemen, omdat hier vooral wordt ingezet op warmteproductie.
(beide plaatjes afkomstig van 'Routekaart hernieuwbaar gas, 2014'; Groen Gas Forum en stichting Groen Gas Nederland)
Het potentieel van groen gas wordt op dit moment ingeschat op 3 miljard m³ a.e. in 2030, echter een stimulans op innovatie en een stimulans voor nieuwe én bestaande projecten kan dit potentieel wellicht verhogen.

De opmars van duurzame elektriciteit uit wind en zon geeft een kans om opslagcapaciteit in de vorm van power-to-gas verder te ontwikkelen. Opslag en gebruik in de vorm van waterstofgas, of na omzetting in ons vertrouwde aardgas, zodat er geen aanpassing nodig is aan de huidige verbrandingstoestellen.

De raming van kosten door schade en voor versteviging van gebouwen door de gaswinning ligt nu al tussen 6,5 en 30 miljard euro. Verder zijn er ook meerkosten verbonden aan het importeren van gas en de conversie naar aardgaskwaliteit. Nog maar niet te spreken over de ongewenste toename van de energieafhankelijkheid van met name Rusland op dit moment. 

Deze ontwikkelingen zullen het level playing field voor duurzame energieopties verbeteren en wellicht dat we dan wel de voorgenomen duurzame energieambities waar kunnen gaan maken.
©PDL2015  De auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels dit artikel gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via dit artikel is voor eigen risico van de gebruiker en eigen onderzoek of verificatie wordt aanbevolen.

 

2SPACE.NET