woensdag 16 september 2015

Wat bepaalt de prijs van biomassa in de markt?

Marktinzicht is dé sleutel voor een succesvolle businesscase, echter er is een veelvoud aan soorten biomassa in ook zoveel mogelijke verschijningsvormen. Hout kan bijvoorbeeld als chips, pellets, shreds, blokken, chunks, zaagsel etc. worden gebruikt. Daarnaast kan de samenstelling ook variëren, zoals vochtgehalte, percentage as, zware metalen etc. Al deze verschillen hebben invloed op de prijsvorming.

De prijs van een grondstof wordt in de verschillende lagen van de keten ook anders bepaald, onder andere  in commodities, groothandelsprijzen en consumentenprijzen. Daarnaast zijn er leveringsvoorwaarden en mogelijke contractcondities van invloed op de 'prijs aan de poort'.

De prijs van een grondstof vertegenwoordigt de waarde die een afnemer er voor over heeft als toegevoegde waarde aan zijn eindproduct en wordt bepaald door de beschikbaarheid van de grondstof. Vraag en aanbod bepalen het marktmechanisme. De beschikbaarheid van biomassa is in figuurlijke zin een omgekeerde piramide, vergelijkbaar met die gebruikt wordt voor de waarde van biomassa voor de biobased economy.


Afhankelijk van de 'winbaarheid' van het benodigde element en het voorkomen van het element in de grondstof wordt de bruikbaarheid bepaald.

De hoeveelheid die vrij op de markt is om te kopen en de prijscondities in relatie tot het business bepalen de primaire beschikbaarheid van de biomassa. Wetgeving (o.a. duurzaamheid criteria en importeisen) bepalen de uiteindelijke beschikbaarheid van de benodigde biomassa.

Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing worden de biomassaprijzen meer of minder bepaald door een groot aantal parameters:

 • (Europese) voorraden: de markt voor zetmeel, suiker,oliën en vetten zijn internationale markten; de houtmarkt is meer regionaal georganiseerd;

 • regionale vraag- en aanbodverschillen: er wordt bijvoorbeeld jaarlijks veel vloeibare mest van Oost-Brabant naar Zeeland getransporteerd;

 • andere afnemers van de biomassa: zowel de spaanplaatindustrie als de biobrandstoffenindustrie gebruiken dezelfde grondstoffen;

 • subsidiemogelijkheden (EU en NL): de dubbeltelling van biobrandstoffen voor vervoer heeft bijvoorbeeld invloed op de grondstoffenmarkt voor voedingsmiddelen;

 • energie- en brandstofprijzen: met name de dieselprijs voor het vervoer is belangrijk;

 • extreme weersituaties: te heet of te nat weer geeft misoogsten of bij prima oogstomstandigheden ontstaan grote voorraden;

 • handelsoorlogen: de boycot door Rusland is een recent voorbeeld;

 • beschikbare regionale vervoerscapaciteit: een voorbeeld hiervan is een te lage waterstand in de rivieren, waardoor vracht per schip beperkt wordt;

 • beschikbaarheid van kapitaal: als banken niet meewerken ontstaat er minder vraag naar biomassa doordat men niet kan realiseren;

 • wet- en regelgeving: bijvoorbeeld de mogelijkheden van op- en overslag, maar ook de mogelijkheid om restmaterialen onder te ploegen op het land;

 • opinie en meningsvorming over biomassa: de food versus fuel discussie, maar ook de angst voor wereldwijde tekorten zijn hier een voorbeeld van.

Vaak spelen meerdere van bovenstaande parameters tegelijkertijd een rol bij de totstandkoming van de handelsprijs. Pas jaren achteraf kon worden vastgesteld wat de werkelijke reden was van internationale prijsstijgingen van voedsel in de periode van 2007-2008, terwijl er direct naar de 1e generatie biobrandstoffen werd gewezen. Vaak heeft de onrust in de media een veelvoud aan effect op de prijsvorming dan het onderwerp van het nieuws.

[deze tekst maakt grotendeels onderdeel uit van het onderzoeksrapport: "Onderzoek naar de mogelijkheden van monitoring van de prijs van biomassastromen als beleidsinstrument, 2015, RVO.nl, pagina 12-13, en is te vinden hier: Rapport]

dinsdag 1 september 2015

Nieuwe publicatie beschikbaar: Onderzoek naar de mogelijkheden van monitoring van de prijs van biomassastromen als beleidsinstrument.

Dit onderzoek was een samenwerking van ons met BFP International voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO]. 

Het heeft ook nog een ondertitel meegekregen:De opzet was het in kaart brengen van de internationale en nationale biomassa(grondstof)markten en hun onderlinge verbondenheid. Hierdoor kan worden beoordeeld of en zo ja, hoe beleidsbeslissingen inwerken op deze markten. De markten voor houtachtige biomassa, suiker, zetmeel en oliën en vetten werden in kaart gebracht en tevens werd de prijshistorie van de biomassastromen van de afgelopen 10 jaar inzichtelijk gemaakt.

De publicatie is te vinden op website van RVO:  Klik hier!  

 
2SPACE.NET