dinsdag 10 november 2015

5 acties om meer bio-energie in de industrie toe te passen.

Recent werd de aftrap gegeven voor het Europees project Bioenergy4business, waarin invulling zal worden gegeven aan het stimuleren van meer energie uit biomassa in de industriĆ«le sector.

 

Uit onderzoeken blijkt dat momenteel al ca. 75% van de duurzame energie al uit biomassa wordt geproduceerd en dat deze hoeveelheid in de toekomst dient te verdrievoudigen, wil er voldaan kunnen worden aan de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

 

Het afgelopen decennium is er al flink ingezet op toename van het gebruik van biomassa; gemeenten deden hun best in het kader van o.a. BANS en SLOK, door een zwembad te gaan verwarmen op houtsnippers en via de MEP en SDE[+] subsidies werden bedrijven voorzien van een co-vergister of een houtketel. Vaak waren dit [loon]bedrijven die zelf over de biomassa beschikten en zo hun [rest]stromen verwaardden. Daarnaast werd ingezet op de grootschalige elektriciteitsopwekking via bij- en meestook in kolencentrales.

 

De industrie, met name de procesindustrie, blijkt nog een onderbenutte groeisector voor bio-energie. Van uit de Quickscan Duurzame Energie voor de industrie wordt er veelal eerst gekeken naar energiereductie binnen het bestaande proces/techniek, voordat gedacht wordt aan een nieuwe technologie. Uitgangspunt is dat het bestaande productieproces te nimmer verstoord wordt door energie uitval of dat procesproducten [bv. stoom] altijd 24/7 van dezelfde kwaliteit zijn. 

 

Na reductie van het energieverbruik wordt de overblijvende energievraag in het kader van MVO[maatschappelijk verantwoord ondernemen] verduurzaamd, waarbij i.e.i. gekozen wordt voor de aanschaf van GVO's [garantie van oorsprong] voor 'groen' aardgas. Indien er een interessante businesscase is wordt de aardgasleiding vervangen door een biogasleiding en mogelijk zelfs door een biomassa-installatie op de eigen locatie.

 

Voor de vervanging van elektriciteit worden momenteel zonnepanelen en soms, waar mogelijk, ook een windmolen toegepast. Indien er ook een substantiƫle [proces]warmte vraag is kan een WKK [warmte-kracht-koppeling] of ORC[organische Rankine cyclus] op biomassa een kansrijke optie zijn.

 

Indien er meer bio-energie in de [proces]industrie gewenst is moet er worden voldaan aan de voorwaarden die al eerder werden benoemd en dat levert een aantal voorstellen voor actie op:

 

1. Verbeter het imago van biomassa als energiebron; dit blijkt vooral een Nederlands probleem, wat ook blijkt uit een publicatie van Planbureau voor de Leefomgeving: "Biomassa, groen met een donker randje". De publicatie van de  AVIH: "Goed nieuws over Nederlandse biomassa" is een welkome verademing.  Binnen de informatieverstrekking zou een factchecker biomassa wellicht zinvol kunnen zijn. Ga hierbij ook in op zorgen van burgers inzake emissies. 

 

2. Ga het gesprek weer aan met de industrie.  Actualiseer de regionale en provinciale potentieelstudies,  kansenkaarten bio-energie/biogas en ga weer met regionale bio-energieconsulenten op pad om samen met kansrijke bedrijven mogelijkheden te benoemen en verder te ontwikkelen. In Overijssel gebeurd dit nog wel, maar in de rest van het land is "de markt aan zet". Momenteel is de branch voor bio-energie-installaties al dermate goed ontwikkelt, dat er ook wat te kiezen valt aan installaties voor de industrie, echter onafhankelijk advies is vaak gewenst.

 

3. Biedt Turnkey-oplossingen aan. Ontzorgen is het modewoord, ook voor deze business. De [proces]industrie wil zich vaak niet bezig houden met waar en hoe de energie wordt geproduceerd, men wil energie, 24/7, van constante kwaliteit en prijs en afrekenen via meterstanden [warmte, stoom, biogas] en niet in tonnen biomassa. Op dit moment wordt vaak een installatie geleverd/geplaatst en de biomassagrondstof wordt separaat gecontracteerd.

 

4. Maak gebruik van het financieel voordeel als trigger. Vanuit de overheid zijn de klimaatdoelstellingen de voornaamste bron van het beleid op het gebied van hernieuwbare energie, dit is binnen het MKB verankert binnen het MVO. Echter economie is de drijver van de dagelijkse praktijk; geen winst is geen bedrijfsvoering. Het in beeld brengen van duidelijke businesscases, waarin ook het financieel voordeel blijkt bij een overstap naar bio-energie als energiebron, zal contactpersonen meer 'munitie' geven om de mogelijkheden serieus te gaan onderzoeken, bijvoorbeeld richting de directie of het bestuur van de onderneming. MVO is dan natuurlijk alsnog een mooi uithangbord naar de buitenwereld.

 

5. Denk breder dan bio-energie alleen. Bedrijven worden, net als gemeenten, dagelijks door vele [markt]partijen benaderd voor allerlei initiatieven, waaronder ook Duurzame Energieoplossingen. Eigenlijk al bij het eerste contact moet je een beeld hebben van wat de mogelijkheden zijn voor dit bedrijf. Met name in relatie tot de omgeving, omdat dit vaak kansen zijn die het bedrijf zelf nog niet onderkent heeft. Met zo'n 'binnenkomer' heb je direct een aandachtige gesprekspartner. Mogelijke voordelen kunnen zijn het [gezamenlijk] gebruik van restwarmte, CO2 of biogas of het uitwisselen van tussen- of eindproducten, zoals stoom. Een regionaal parkmanagement project brengt vaak veel kansen in kaart. Als 'buren' elkaar ontmoeten blijken ze vaak veel met elkaar gemeen te hebben en zullen er sneller win-win situaties ontstaan.

 

Bovenstaande acties zijn niet de enige natuurlijk en ik nodig eenieder ook uit om nog nieuwe acties of opmerkingen toe te voegen.

 

©PDL2015  De auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels dit artikel gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via dit artikel is voor eigen risico van de gebruiker en eigen onderzoek of verificatie wordt aanbevolen.  
2SPACE.NET