vrijdag 21 april 2017

Micro-financiering: ervaringen met Team Projectburo De Laat op KIVA.org

Recent werd de 400ste lening op KIVA toebedeeld aan ons team en zo kwam het uitgeleend bedrag op $ 10,000.00, een mijlpaal. Een mooie reden om even terug te kijken naar wat er in de 45 maanden na de start (augustus 2013) is gebeurd en wat we tegen gekomen zijn. 

Als u de onze jaarverslagen leest dan is het totale leenbedrag groter, echter we namen een periode aan het platform KIVA ZIP deel (1op1 lenen), echter dit kon niet in ons team geplaatst worden, maar het bedrag is wel na opheffing in ons budget geplaatst en op KIVA opnieuw uitgeleend.

KIVA is een platform waar je leningen kan kiezen, waar je minimaal $25.00 uitleent aan een ontvanger (borrower) tegen 0% rente. Dit gaat niet rechtstreeks, maar via een lokale partij, de Fieldpartner, die de leningen beheert. De borrower betaalt wel rente en kosten aan de Fieldpartner (tot wel 80% !), maar jij bent een garantie voor FP dat het geld terugkomt, een zgn. back-up loan. Anders zou de FP niet aan risicovolle projecten durven uitlenen. 

Maandelijks op de 17e wordt een deel van je lening terugbetaald door de FP, afhankelijk of je borrower heeft betaald én of de FP wel genoeg geld heeft om terugbetalingen te doen. KIVA heeft allerlei trucjes om de terugbetalingen te regelen en het kan dus gebeuren dat je lang na je laatste terugbetaaldatum ineens weer geld van het project krijgt, ook al was deze al beëindigd met verlies (defaulted). Tijdens de looptijd lopen de projecten vaak achter het globale betaalschema (delinquent) en verlies je bij terugbetalingen soms geld via valutaverlies (currency exchange loss) omdat KIVA in dollars beheert. 

Als je wil uitlenen heb je tientallen mogelijkheden om uit de duizenden leningen te kiezen; bijvoorbeeld op land, sector, leninglengte, risicofactor, kosten voor de borrower, activiteit en een aantal tags die aan de lening worden gegeven. Wij kijken naar eco-friendly loans met < 21% totale kosten voor de borrower om zo meer kans op terugbetaling te hebben. 

De financiële constructie gaat via PayPal, je profiel bevat het geld wat je gestort hebt en nog niet uitgeleend hebt of wat je teruggekregen hebt; vanaf $25.00 kun je een lening kiezen. Vanuit deze post kun je ook geld terugstorten naar je PayPal rekening. Zodoende ben je je geld niet kwijt, maar wordt het wel langzamer minder door valuta- en leningverliezen. 

Je kunt bij een lening ook reacties plaatsen; vooral de Amerikaanse leningen zijn 1op1 en reageren zelf terug, maar verder zijn het collega investeerder of FP die reageren op de projectpagina. De activiteit is laag te noemen, dit i.t.t. de activiteiten in de teampagina's die je zelf kan beginnen of bij aansluiten. Hier kun je je leningen aan toe schrijven en ook berichten plaatsen voor steun of opmerkingen over het lenen op KIVA. Verder kan je ook met andere leners communiceren via persoonlijke berichten. 

Nu de cijfertjes. 

 

In de figuur is te zien dat we een momentopname doen; 35% van de leningen is nog actief en 60% is reeds afgerond. Het geld van een lening die niet van start is gegaan (niet volledig gefinancierd in 30 dagen (expired) komt weer beschikbaar of wordt soms teruggestort om een aparte reden (bv. dubbel op de site gekomen (refunded)). Een nieuwe lening kan dan weer uitgezet worden.


Van de afgeronde leningen blijkt éénderde verlies te leiden, echter als je naar de dollars kijkt blijkt dit in geld maar een fractie te zijn van het leenbedrag.


Uit de figuur blijkt dat 95% van ons uitgeleende geld tot nu toe is terug gekomen en dat werd weer opnieuw uitgeleend! Zo krijg je meer impact van je geld, maar langzaamaan wordt je ingelegde geld wel minder.


Om te besluiten een overzicht van alle leningen in geld; naast de inleg is tot nu toe 65% van de leningen betaald met teruggekomen geld en dat wordt een steeds groter aandeel in de tijd natuurlijk. 

Om de impact van je investeringen te bepalen kun je kijken waarin je allemaal geïnvesteerd hebt op de 'lending statistics' pagina:
loans funded  378 of 400
countries 76 of 78
sectors 15 of 15
activities 74 of 163
fieldpartners 145 of 273

De conclusie is dat KIVA een groot platform is waar je makkelijk je eigen leningen kan zoeken en beheren; er wordt heel veel informatie gegeven. Echter achter de mooie plaatjes zit een systeem van FP's op lokaal gebied waar je geen zicht of grip hebt; er is fraude en soms verlies je geld zonder duidelijke verklaring, echter dit zijn de uitzonderingen. We nemen regelmatig contact op via e-mail om zaken te laten uitzoeken of voor verduidelijking. De reacties zijn altijd snel en duidelijk zover dat in hun zichtveld is. Dat stukje vertrouwen moet je KIVA geven, anders moet je er niet aan deelnemen. 

Actuele informatie over onze teambijdrage:  Team Projectburo De Laat on KIVA


2SPACE.NET