donderdag 15 november 2018

117 hectare voor een zonnepark, wat zijn de alternatieven?

Recent in het nieuws dat er in Groningen een zonnepark van 117 hectare op landbouwgrond wordt gerealiseerd. Zonder er iets op aan te merken, leek het me interessant om te kijken wat de alternatieven zouden zijn. Het is waarschijnlijk financieel de beste optie op dit moment, want ze schieten als zonneparken uit de grond in dat gebied.

Zonnepark (locatie niet direct bekend)


Zonder diep op de details in te gaan blijkt dat het zonnepark de komende 15 jaren circa 1,5 TWh aan elektriciteit gaat opwekken, dat is bijzonder veel. Op dezelfde ruimte kunnen circa 25 windmolens staan, die dan ook deze opbrengst zouden kunnen behalen. De impact op de horizon is flink, maar er kan nog wel gedeeltelijk landbouw bedreven worden onder de molens.

Als dezelfde grond onderdeel wordt van een melkveebedrijf kun je er ca. 350 melkkoeien houden (3 per ha.). In 15 jaar levert dit ca. 30 miljoen liter melk, want je hebt ook jongvee etc., dus niet de volle productie van 8.000 liter per koe per jaar. Daarnaast is er natuurlijk een weidelandschap en werk voor een aantal mensen. Via mestvergisting kun je van de grasresten (mest) in 15 jaar ca. 3 miljoen m³ biogas produceren voor een WKK of opwerken tot groen (aard)gas. De koeien leveren naast melk ook vleesproducten.

Wordt er ingezet ook akkerbouw kan kun je voedsel, veevoedergewassen of gewassen voor de bio-economie telen. Er is natuurlijk vruchtwisseling noodzakelijk, maar 117 hectare is een redelijk groot areaal voor 1 bedrijf. Met mais, aardappelen of bieten praat je over ca. 75.000 ton aan producten in 15 jaar. Via vergisting is dit ca. 12 miljoen m³ biogas of 25 GWh elektriciteit, maar je kan ook 1 miljoen mensen een jaar lang elke dag een portie aardappelen (230 gram) serveren als het monocultuur zou zijn.

Een andere mogelijkheid is de aanleg van kortdurend snelgroeiend bos van 15 jaar. De eerste jaren is de opbrengst nog niet groot, maar na 15 jaar zou er toch ruim 100 ton hout per hectare te oogsten moeten zijn. Zodoende is er dan ca. 12.500 ton hout beschikbaar voor planken, vezelplaat of voor energieopwekking. Na enige droging is het in kleinschalige houtketels goed voor 5 miljoen m³ aardgasvervanging. Daarnaast is er natuurlijk 15 jaar natuurbeleving mogelijk.

Andere mogelijkheden hebben vaak een langere claim op de grond (een Center Parcs locatie is ook ongeveer 100 hectare), maar noodwoningen voor statushouders kunnen wellicht wel in 15 jaar worden afgeschreven. Via halfhoogbouw kun je makkelijk 200 woonunits per ha. plaatsen en zo op dit gebied minimaal 50.000 mensen een tijdelijke woonplek geven. Het lijkt een invasie, maar in Amsterdam is de woondruk veel hoger in nieuwbouwgebieden.

Aan elk alternatief zitten tientallen verschillende aspecten, sommige positief, sommige negatief. Hoe hoog je elk aspect waardeert en waar de prioriteiten liggen voor een regio worden door eigenaar, gemeente of overheid bepaalt. De indianen probeerden bij elke actie 7 generaties verder te kijken, maar momenteel is 15 jaar al een lange tijd. Dan zullen we zien of het zonnepark niet failliet is gegaan, want dat is de enige waarde voor de investeerders.
2SPACE.NET