maandag 24 december 2018

Biomassa in het klimaatakkoord: bio-energie beperken en vooral gecascadeerde duurzame toepassing en aanbod stimuleren.

Biomassa is duurzaam, circulair en overal voor inzetbaar. Daarom zijn alle klimaattafels er in geïnteresseerd om hun CO2-reductie via biomassa te behalen.

Bron: nos
  Zoveel zelfs, dat het binnenlandse aanbod moet worden verdubbeld en alle onbenutte biomassastromen moeten worden ingezet. De composteringen zullen nog meer hun best moeten doen om ingangsmateriaal binnen te krijgen, want na het snoeiafval wordt ook o.a. het bermgras gezien als het groene goud dat benut moet gaan worden via bio-raffinage.

De inzet van biomassa voor bio-energie wordt aan banden gelegd, ondanks dat het nu nog voor ca. 70% van de hernieuwbare energieproductie zorgt. Via cascadering en duurzaamheidscriteria voor alle toepassingen, zal de marktwerking minder grip moeten krijgen op toepassing van biomassa voor energie-opwekking.

De kleinschalige warmtevoorziening op biomassa, nu nog gestimuleerd door de ISDE, wordt kritisch bekeken. De ISDE voor kachels en ketels zal worden heroverwogen in 2019, ook vanwege de luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving. Waar dit mogelijk is, wil het kabinet de luchtkwaliteitsemissienormen aanscherpen voor kleine installaties vanaf 2022 (m.n. NOx en fijnstof). Dit alles betekent waarschijnlijk een rem op de vervanging van de huidige open haarden en verouderde kachels en minder biomassaketels in nieuwbouw.

Biomassa wordt gezien als een transitiebrandstof, maar essentieel voor duurzame materialen en chemietoepassingen. Echter er wordt nu ook veel minder biomassa verspild in het werk, bestekken besteden vaker aandacht aan de vrijkomende stromen. We lezen in het klimaatakkoord echter niets over vermindering van vreugdevuren en sfeervuur, zoals de vuurkorf in de tuin, de open haard of het Paasvurenfestijn. Zeker nu het afgelopen jaar bleek dat biomassaketels veel schoner zijn dat we allen dachten, zou hier veel winst te behalen zijn. Waarschijnlijk komt dit ook wel, maar dan vergelijkbaar als op de wijze dat vuurwerk uit ons straatbeeld gaat verdwijnen.

We moeten echter voorkomen dat door een woud van (duurzaamheids)regels het slepen van biomassa nog verder wordt opgeschaald en lokale biomassa onbenut blijft, omdat het verlenen van certificaten en vergunningen te veel inspanning kost.

2SPACE.NET