donderdag 7 november 2019

'Liever aardgas dan bio-energie'​; het relaas van 20 jaar bio-energieconsultancy in Nederland.
Bovenstaande quote bleef hangen na de recente discussie op WNL opiniemakers over biomassa, eigenlijk ging het alleen over bio-energie op hout. Als consultant doe ik eigenlijk al 20 jaar biomassaprojecten; van (rest)stroom naar grondstof voor diverse toepassingen zoals materialen, chemie, bodemverbeteraar en energie als eindoplossing in de keten. Omdat het altijd complexe materie is, is het een prachtig vakgebied.

Lange tijd werd bio-energie op basis van hout gezien als de dobber waarop andere projecten konden drijven; landschapsontwikkeling, natuurbeheer en beheer van de openbare ruimte kregen meer aandacht en financiĆ«n doordat de inzamelaars voor € 0,- 80 m3 houtchips kwamen ophalen en zelfs containers klaarzetten. Verder was het een alternatief voor het stoken van groenafval in de open lucht. In 2000 was er al weerstand, maar vooral vanuit de composteerdersbranche; de houtachtige fractie was 'onmisbaar' voor het proces (klopt), maar het bleek in de jaren daarna vooral voor composteerders een kans om te groeien vanwege hun vergunde locatie en logistieke capaciteiten, waardoor de export van houtchips floreert.

In 2010 kwam de biobased economy op; meer materialen en stoppen met bio-energie was het credo, maar daarnaast was er de wens voor meer duurzame energie vanuit Kyoto, waarbij betaalbare wind- en zonne-energie nog ver weg leek. Naar aanleiding van de vraag naar meer grip en sturing stond ik aan de wieg van de NBKL in 2012, waarbij de eerste signalen over negatieve effecten van houtstook al op de social media verschenen, maar nog werden afgedaan als incidenten. Via de SDE en ISDE werden bioketels eindelijk ook rendabel en betrouwbaar als duurzame energievoorziening voor de gewone gebruiker; ook wij lieten al in 2010 de gasleiding verwijderen en hebben sindsdien een prima warmtevoorziening met resthout van de lokale houtzagerij.

Onder invloed van het Energieakkoord, het stoppen met Gronings gas, Urgenda en het Klimaatakkoord komt grootschalige bio-energie op hout duidelijker in beeld als alternatief; nu is ook al 60% van alle duurzame energie bio-energie en het klimaatakkoord omvat veel biomassatoepassingen. Echter dit lijkt een brug te ver; bio-energie blijft verbranding met CO2, fijnstof en NOx wat wel een natuurlijk proces is en niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld PFAS. Verder is niet duidelijk in het voetlicht te krijgen wat het verschil is tussen computergestuurde Hoog rendement bioketels en de houtkachels die men doodleuk in een energieneutraal huis plaatst voor de gezellige sfeer en extra warmte, maar de buren verstikt.

Afgelopen voorjaar bleek na een bio-energie onderzoek van ons in het zuiden van het land nog dat potentieel 13 miljoen m3 aardgasequivalent uit bio-energie moeilijk lag in de raad en dat hout buiten de gemeentelijke reststromen niet meer beschikbaar was. Verder moet ik toegeven dat ik het van de zomer niet over mijn hart kon verkrijgen om alle biomassaketels (vnl. op hout) in de regio Amsterdam in beeld te gaan brengen en beleidsadvies te geven om groei te voorkomen of zelfs een inperking in gang te zetten. Biomassa is gelukkig breder dan alleen bio-energie voor mij als consultant, maar de gamechanger in de energietransitie in Nederland wordt het zeker niet.
2SPACE.NET