maandag 9 december 2019

10 Veel gestelde vragen over biomassa in de energievoorziening voor Dummies.

De NVDE heeft een 10 puntenblad opgesteld, http://www.nvde.nl/nvdeblogs/nvde-position-paper-biomassa-en-bio-energie/, maar enerzijds zijn de vragen nogal sturend en anderzijds de antwoorden vooral lang en technisch onderbouwd. Ik ga dat even anders doen, maar dan op basis van hoe ik er in sta.


1  “Is biomassa nodig, naast zon- en windenergie?”

Nee, maar dan moet je andere energiekeuzes maken, maar ook ons totale energiesysteem anders inrichten en het kost veel tijd en geld om het betrouwbaar te maken. Biomassa is nu een gemakkelijke manier om snel stappen te zetten en wordt als een tijdelijke overgangsbrandstof beschouwd.

2   “Is er voldoende biomassa voor het klimaatakkoord?”

Onbekend, omdat niemand echt weet hoeveel er is in de toekomst en wie er wat mee wil doen. Biomassa kun je meerdere keren gebruiken om fossiele CO2-emissie te voorkomen en dat is beter dan nog meer fossiele grondstoffen te gebruiken.

3  “Bossen worden gekapt voor bio-energie, dat is toch niet CO2-neuaal?

Als je meer hout oogst én verbrandt dan er aangroeit is het niet CO2-neutraal. Het ligt aan de schaal (lokaal, regionaal, landelijk of wereld) waarop je het bekijkt of je rekensom positief of negatief is. De opbrengst is vooral bouwhout wat een veel langere CO2-vastlegging betekent en als resthout ook nog bio-energie oplevert.

4   “Schaadt Nederland arme landen als we hun biomassa importen?

Met de huidige wet- en regelgeving in Nederland neemt de roofbouw juist af; waren onze regels in alle landen maar zo streng.

5   “Is biomassa niet te waardevol om er energie van te maken?”

Dat ligt aan het huidige gebruik, de toegestane alternatieven en de vraag hiernaar. Ongebruikte biomassa wordt op termijn ook CO2 en water door brand of rotting, dus energieopwekking voor menselijk gebruik is een bijvangst.

6   “Vervuilt het stoken van biomassa de lucht?”

Bij alle verbranding van biomassa komen vluchtige stoffen vrij, maar vervuiling is het gevolg van ongecontroleerde verbranding, zoals bij vuurkorf, open haard of vreugdevuren. Computergestuurde verbrandingstechniek in bioketels is vele malen schoner.

7 “Hoeveel uitstoot van stikstof veroorzaakt het branden van biomassa?”

Het draagt bij, maar er zijn rookgasreinigingsmethoden voor stikstof voor vooral de grotere installaties. Hoeveelheden uitstoot zijn van vele factoren afhankelijk.

8   “Hoe weet je dat biomassa duurzaam is?”

Dat ligt aan je omschrijving van het woord 'duurzaam'; dat is een studie op zich, maar is een akkoord tussen belanghebbenden op dit moment bij biomassa. De uitvoering is vooral een papieren werkelijkheid in de praktijk en moeilijk controleerbaar in het veld.

9    “Willen mensen wel naast een biomassacentrale wonen?”

Het NIMBY-effect is een normale menselijke reactie op onbekende veranderingen in hun leefomgeving. Soms is betrokkenheid en/of geld een werkzaam medicijn, ook voor in onze ogen onacceptabele zaken.

10    “Is biomassa niet blijvend veel te duur?”

Nederlanders kunnen goed rekenen, dus als het goedkoper kan, dan zal dat zeker gebeuren. Daarom bestaan er subsidies en belastingen.

De antwoorden roepen waarschijnlijk meer vragen op, maar stel gerust je eigen versie op!
2SPACE.NET