donderdag 12 januari 2017

Volledig offgrid na afschaffing saldering is een utopie in Nederland.

Momenteel hebben ca. 300.000 particulieren zonnepanelen geplaatst, o.a. omdat het financieel interessant leek vanwege de salderingsregeling en de verwachte toenemende energieprijzen. Dat laatste kwam niet uit, de prijzen dalen alleen maar, ook door de toename van zonne- en windparken in de ons omringende landen. 

Wij hebben in juli 2002 4.000 Wp, 16 x 250 Wp aan panelen geplaatst, wat momenteel >17.000 kWh heeft geproduceerd. Dit is meer dan de verwachting, het is ruim meer dan we gebruiken per jaar (ca. 500 kW) en dat leveren we terug op het net, waar we een kleine vergoeding voor krijgen. 
We hebben nog steeds de ferrarismeter (met wieltje) en die draait heerlijk terug in de zomer, maar in de periode oktober tot maart is de opbrengst te weinig om zelfvoorzienend te zijn. 

Onze huisverbruik is circa 10 kWh per dag, met een kleine variatie in het seizoen; in de zomer minder dan in de winter, maar met ledlampen wordt het steeds minder. In onderstaande grafiek wordt dit weergegeven. Het zijn de weekopnamen van elektriciteit en PVpanelen gedeeld naar gemiddeld per dag. Verder is de groene lijn het totale overschot of tekort aan elektriciteit in het seizoen, afhankelijk van productie en gebruik.
Y-as links: gebruik in rood en PV in blauw; Y-as rechs: cumulatief overschot of tekort.
Uit de grafiek komt naar voren dat we, ondanks dat we ca. 500 kWh per jaar overhouden, op 7 maart een totaal te kort hebben van 668 kW, wat we aanvullen vanuit het net. Op 5 oktober is er een maximum overschot van 572 kWh, wat teruggevoed werd aan het net. 

Op dit moment komen accupakketten op de markt, zoals de Powerwall 1 en 2, maar diverse andere aanbieders bieden dit ook al aan. Het vermogen van de PW2 is 5 kW (piek 7 kW), dus je kunt enkele apparaten tegelijk gebruiken, echter de capaciteit is op papier 14 kWh, maar in praktijk 13,5 kWh. Deze 120 kg zware accu van 1 x 0,75 meter is voldoende om één 1 dag je woning te voorzien van noodstroom als je niet te  gek doet. 

Heb je zonnepanelen, dan wordt na het huisgebruik de accu opgeladen en als deze vol is wordt het teruggeleverd aan het net. Indien we offgrid gaan is er in de zomer nauwelijks een probleem, overdag laadt de accu bij en een donkere dag wordt aangevuld door de accu. 
Omdat de zonnepanelen maximaal 24 kWh produceren per dag en we 's-nachts maar ca. 1-2 kWh verbruiken is de accu nog bijna vol en biedt geen ruimte voor de nieuwe aanvoer zonnestroom. 
Op deze wijze lopen we dus het overschot mis (ca. 500 kWh). Vanaf half oktober heb je steeds minder capaciteit, teruglopend van 13,5 kWh naar maximaal 1 kWh per dag in december, genoeg voor een paar lampen en kop koffie, maar niet voor je normale huishouden. Pas half maart is het weer normaal. 

Powerwall 2 van Tesla.
Indien je wel 'Offgrid' zou willen, moet je of een veelvoud van accu's gaan plaatsen om het te kort op te vangen of meer zonnepanelen plaatsen. Beiden hebben nadelen, met name het het financiële aspect; de Pw2 kost € 7.500,- ex btw, die je terug kan vragen en zonnepanelen kosten toch nog ca. € 1,25 per Wp geïnstalleerd vermogen. Terugverdientijden zijn dan tientallen jaren en je loopt nog steeds in de zomer flinke hoeveelheden zonnestroom mis. 

Een accupakket is voor ons wel interressant als noodstroomvoorzienig om we ook een houtvergasser hebben, welke zonder stroom niet werkt. Geen gas is voor ons geen probleem, maar geen stroom wel. 

Naast het wegvallen van salderen wordt er ook geëxperimenteerd met uurbeprijzing van elektriciteit; de stroomprijs is momenteel negatief omdat de windmolens en zonneparken in Duitsland veel energie produceren. Indien je dan een accupakket hebt staan en via software bij lage prijzen je accu vult en bij hoge prijzen levert aan het net, kun je wat verdienen. Eneco is op dit moment bezig met Crowdnett, waarbij je een Pw2 koopt, lid wordt voor 5 jaar en dan een vergoeding krijgt (€ 650,- per jaar) voor het gebruik van 1/3 van de accu door Eneco voor gridbalancering. 

Een andere oplossing is het aanschaffen van een elektrische auto (BEV) of in de toekomst een waterstofauto (FCEV). Deze hebben na aanpassing het vermogen om elektriciteit te leveren en zo het accupakket te vullen; dit is goedkoper dan de combinatie van meer accu's en meer zonnepanelen, echter de elektriciteit en de waterstof komt dan niet van jezelf en is van oorsprong nog nauwelijks groen. 

Zolang we een ferrarismeter hebben heeft het afschaffen van salderen voor ons geen effect, maar misschien wordt een slimme meter verplicht in de nieuwe regeling. Waarschijnlijk tot 2020 - 2023 blijft salderen gehandhaafd en dan zijn onze zonnepanelen net terugverdient...vrijdag 6 januari 2017

Meten is weten: 25 % reductie in watergebruik door waterscan in huis. [2]


Ons waterverbruik was de laatste jaren ongeveer 120 m³ per jaar, terwijl statisch gezien we circa 170 m³ zouden verbruiken in een 4 persoons huishouden. Een 3 persoons huishouden gebruikt gemiddeld al meer, 137 m³ per jaar, maar de uitdaging in het afgelopen jaar was om dat toch nog te proberen te verlagen. 

In de post van 21 maart 2016 werd uiteengezet hoe ons vooronderzoek naar de grootste verbruikers én de bespaarmogelijkheden verliep en wat het opleverde in de eerste 3 maanden. Na 1 jaar hierbij de laatste resultaten en opmerkingen. 

Waterverbruik in 2015 en 2016 in m³.

De geopperde voorspelling van een verbruik van ca. 85 - 90 m³ water is uitgekomen: 90,2 m³ water om precies te zijn. Dit een besparing van ruim 25 %. Ondanks de drogere perioden, vooral in het najaar, hoefde er geen kraanwater gebruikt te worden voor de moestuin; dagelijks werd er ca. 200 liter regenwater uit de buffervaten verspreidt via slang die op druk wordt gebracht met een klokpomp in een cementkuip. 

Watergeefsysteem met 2 m³ regenwateropvang.
De basins worden halverwege en bij aanvang winterperiode schoongespoelt met regenwater om algvorming te verwijderen. In de winterperiode staan de basins leeg tegen bevriezing en in april wordt eerst 1 en later de 2e aangesloten. De basins zijn verbonden met een stukje slang zodat ze als communicerende vaten vollopen. 

Om nog meer te gaan besparen moeten we regenwater gaan inzetten voor het spoelen van het toilet, echter om dit gebruiksvriendelijk (met een tweede, regenwater, vulkraan voor de wc-waterreservoir) is nog een technische uitdaging, maar wie weet. 

2SPACE.NET