maandag 3 december 2018

Een E-bike voor woon-werkverkeer: kosten en baten na 20.000 km.

Recent heeft de gebruiker deze grens overschreden en gaat ze de volgende winterperiode in. Op basis van onze monitoring kunnen weer wat vertellen over de kosten en baten, maar eerst wat andere wetenswaardigheden.

Na 3 jaar gebruik beginnen andere onderdelen te slijten; de fiets is juni een maand in reparatie geweest waarbij een een nieuw frame werd geplaatst. Blijkbaar een fabricagefout bij de trapas, waardoor de trapper en de trapas niet goed meer functioneerden. Verder ook nieuwe trappers omdat de kogeltjes vergruist waren en de boel vastliep en de voorrem werd vervangen, omdat de olieleiding niet luchtdicht bleek. Maar de batterij en de motor houden het goed, dat zijn de duurste elementen aan de fiets.


De stroomkosten zijn praktisch nihil en de onderhoudskosten vallen ons nog mee. Wat we wel opmerken is dat we zelf regulier onderhoud plegen, zoals de ketting regelmatig smeren en schoonmaken, banden op druk houden en remblokken bijstellen of vervangen. Als je dit laat doen bij de fietsenmaker bij elke alarmmelding (elke 1.500 km) dan is je voordeel snel verdampt. Wat we wel geleerd hebben dat je niet te vaak de ketting moet smeren, omdat deze dan snel zand aantrekt en zo de ketting sneller slijt.

We hebben in de afgelopen 3,5 jaar al meerdere blogs over onze monitoren geschreven. Meer informatie ook op deze website en even rondneuzen vanaf juli 2015.

donderdag 15 november 2018

117 hectare voor een zonnepark, wat zijn de alternatieven?

Recent in het nieuws dat er in Groningen een zonnepark van 117 hectare op landbouwgrond wordt gerealiseerd. Zonder er iets op aan te merken, leek het me interessant om te kijken wat de alternatieven zouden zijn. Het is waarschijnlijk financieel de beste optie op dit moment, want ze schieten als zonneparken uit de grond in dat gebied.

Zonnepark (locatie niet direct bekend)


Zonder diep op de details in te gaan blijkt dat het zonnepark de komende 15 jaren circa 1,5 TWh aan elektriciteit gaat opwekken, dat is bijzonder veel. Op dezelfde ruimte kunnen circa 25 windmolens staan, die dan ook deze opbrengst zouden kunnen behalen. De impact op de horizon is flink, maar er kan nog wel gedeeltelijk landbouw bedreven worden onder de molens.

Als dezelfde grond onderdeel wordt van een melkveebedrijf kun je er ca. 350 melkkoeien houden (3 per ha.). In 15 jaar levert dit ca. 30 miljoen liter melk, want je hebt ook jongvee etc., dus niet de volle productie van 8.000 liter per koe per jaar. Daarnaast is er natuurlijk een weidelandschap en werk voor een aantal mensen. Via mestvergisting kun je van de grasresten (mest) in 15 jaar ca. 3 miljoen m³ biogas produceren voor een WKK of opwerken tot groen (aard)gas. De koeien leveren naast melk ook vleesproducten.

Wordt er ingezet ook akkerbouw kan kun je voedsel, veevoedergewassen of gewassen voor de bio-economie telen. Er is natuurlijk vruchtwisseling noodzakelijk, maar 117 hectare is een redelijk groot areaal voor 1 bedrijf. Met mais, aardappelen of bieten praat je over ca. 75.000 ton aan producten in 15 jaar. Via vergisting is dit ca. 12 miljoen m³ biogas of 25 GWh elektriciteit, maar je kan ook 1 miljoen mensen een jaar lang elke dag een portie aardappelen (230 gram) serveren als het monocultuur zou zijn.

Een andere mogelijkheid is de aanleg van kortdurend snelgroeiend bos van 15 jaar. De eerste jaren is de opbrengst nog niet groot, maar na 15 jaar zou er toch ruim 100 ton hout per hectare te oogsten moeten zijn. Zodoende is er dan ca. 12.500 ton hout beschikbaar voor planken, vezelplaat of voor energieopwekking. Na enige droging is het in kleinschalige houtketels goed voor 5 miljoen m³ aardgasvervanging. Daarnaast is er natuurlijk 15 jaar natuurbeleving mogelijk.

Andere mogelijkheden hebben vaak een langere claim op de grond (een Center Parcs locatie is ook ongeveer 100 hectare), maar noodwoningen voor statushouders kunnen wellicht wel in 15 jaar worden afgeschreven. Via halfhoogbouw kun je makkelijk 200 woonunits per ha. plaatsen en zo op dit gebied minimaal 50.000 mensen een tijdelijke woonplek geven. Het lijkt een invasie, maar in Amsterdam is de woondruk veel hoger in nieuwbouwgebieden.

Aan elk alternatief zitten tientallen verschillende aspecten, sommige positief, sommige negatief. Hoe hoog je elk aspect waardeert en waar de prioriteiten liggen voor een regio worden door eigenaar, gemeente of overheid bepaalt. De indianen probeerden bij elke actie 7 generaties verder te kijken, maar momenteel is 15 jaar al een lange tijd. Dan zullen we zien of het zonnepark niet failliet is gegaan, want dat is de enige waarde voor de investeerders.

maandag 11 juni 2018

Van salderen naar batterij, zonPV 2.0

Nu wordt het wat minder, maar na 6 jaar kijken nog vele passanten naar het zonnedak dat ons toen al Nul Op de Meter (NOM) maakte in combinatie met een houtcv. Gasloos is zó 2012 voor ons. Echter het salderen verdwijnt op termijn en dan wordt het financiële plaatje wat minder rooskleurig voor degene die nu pas overwegen hun stroomverbruik te vergroenen.


Als je nu zonnepanelen hebt, wordt(grofweg) circa 1/3 direct verbruikt(achter de meter) en 2/3 gaat heen en weer over het netwerk dat buffert voor jou. Nu nog gratis, maar waarschijnlijk gaat dit >10 €ct kosten op termijn. Productieprijs 5 €ct voor de stroom en wellicht nog 5 €ct PVbonus, maar als je weer afneemt betaal je nu al 23 €ct als burger. Met deze halvering van de financiële opbrengst gaat de terugverdientijd weer boven de 10 jaar.


Het vaak geopperde alternatief van volledig offgrid gaan met batterijen is in Nederland een utopie; in de winter zijn er te veel dagen zonder zon. In de periode april tot oktober kan het wel, omdat we meer produceren dan dat we verbruiken per dag. Om in de winter alles te kunnen voorzien moeten we 40 Powerwall2's (15 kW) plaatsen; € 280.000,- investering...
Er zijn een aantal redenen om wel een (enkele) batterij in combinatie met zonnepanelen te plaatsen:
  • Verhoging van gebruik eigen zonne-energie achter de meter (bij ons naar ca. 80%);
  • De mogelijkheid van een backup; onze houtcv heeft ook stroom nodig voor de computer, pompen en ventilator;
  • Een lagere belasting van het elektriciteitsnet (geen eigenbelang, maar helpt tegen blackouts);
Echter een batterij is een grote aanschaf en dat verhoogt de terugverdientijd van je zonnesysteem. Het plaatje gaat vnl. over de verhoudingen tussen de verschillende getallen.


De volledige afschaffing van salderen is de beste optie om batterijen te stimuleren; bij een 'PVbonus' wordt het verschil weer te groot. Alleen bij de huidige salderingsregeling valt de TVT omenteel binnen de huidige verwachtingen van consumenten. Een aanschafsubsidie binnen het kader van de ISDE-subsidie van € 150,- per kW batterij zou dan een mooie stap zijn om de ontwikkeling en kostenreductie van batterijen te versnellen; de TVT komt dan onder de 15 jaar.

We volgen de ontwikkelingen in dit segment op de voet en misschien binnenkort een zonnesysteem met batterijen in ons pand? Suggesties altijd welkom.

2SPACE.NET