maandag 21 maart 2016

Meten is weten: 25 % reductie in watergebruik door waterscan in huis.

Ons waterverbruik was de laatste jaren ongeveer 120 m³ per jaar, terwijl statisch gezien we circa 170 m³ zouden verbruiken in een 4 persoons huishouden. Een 3 persoons huishouden gebruikt gemiddeld al meer, 137 m³ per jaar, maar de uitdaging was om dat toch nog te proberen te verlagen.

 

De enige manier om dit op te pakken is inzicht krijgen in het waterverbruik door het grof in kaart brengen van de waterverbruikers; de watermeter werd een week lang bekeken als er een handeling was uitgevoerd. Bijvoorbeeld douchen, een was draaien, wc-bezoek en afwassen. Dit leverde interessante ontdekkingen op:
  • Het sproeien van de moestuin aan huis kost ongeveer 6 m³ per jaar. Door het plaatsen van 2 tanks van 1 m³ kunnen dit nu met regen water doen.
  • De aanwezigheid van een spoelstop op de wc moet ook gebruikt worden.
  • Een puberdochter in huis is funest voor je waterverbruik. 
  • Thuiswerken is leuk, maar drijft het waterverbruik flink op. 
 
 

Door de aanleg van de tanks in de tuin was ons verbruik afgelopen jaar al gezakt naar 114 m³ en we waren benieuwd hoe dit zo gaan veranderen door de uitkomsten van de waterscan te delen met de huisgenoten. Na het uitwisselen van de gegevens is er overlegd wat er kon veranderen, zodanig dat de noodzakelijke handelingen uitgevoerd blijven worden en comfort gelijk zou blijven; dit leek de makkelijkste weg voor een eerste gedragsverandering, waarbij 5 a 10 % reductie in waterverbruik mogelijk zou moeten zijn. 
 
 
 
Nu na 3 maanden blijkt dat het watergebruik structureel met 20-25 % is gedaald! Uit navraag blijkt dat de spoelstop in de wc vaker wordt gebruikt en dat er bewuster gedoucht wordt door iedereen. Dus zonder (technische) maatregelen te treffen of het opleggen van sancties wordt er al een serieuze reductie gerealiseerd. We verwachten nu een waterverbruik van ca. 85-90 m³ dit jaar, wat de helft is van het gemiddelde verbruik in Nederland voor een gezin met 4 personen en gebruikelijk voor een 2 persoons huishouden. De financiële prikkel is wat minder, € 43,50 per jaar, maar toch weer meegenomen.
 
  
2SPACE.NET